Mijn aanpak

Na meer dan twintig jaar in een zakelijke omgeving kwam ik tot nieuwe inzichten. Veel bedrijven streven naar goede bedrijfsresultaten en dat is op zichzelf natuurlijk prima. Mijn toegevoegde waarde ligt in de verbinding die ik kan maken tussen deze resultaatgerichte acties en de menselijke factor.
Wanneer we ons richten op resultaten vergeten we (vaak) de onderliggende overtuigingen en ervaringen (mindset) voldoende aandacht te geven. Wanneer mensen vanuit overtuigingsniveau acties oppakken zijn ze echt succesvol in het behalen van gewenste resultaten.

Door niet anders te doen dan wie ik ben maak ik verbinding tussen oud en nieuw leiderschap. Ik ben een bruggenbouwer doordat ik authentiek en duidelijk ben, waarbij ik het tonen van kwetsbaarheid als een kracht zie. Ik geef inzicht in waarom we dingen doen (ervaringen en overtuigingen) en geef inzicht in andere manieren van kijken naar zaken.

Ik geef strategisch advies, in brede zin en meer specifiek op HR gerelateerde zaken als persoonlijk leiderschap en cultuurverandering. Ik voeg toe als het gaat over kennis- en talentmanagement. Ik begeleid en train op individueel-, team- en groepsniveau.

Wat is mijn aanbod?

  • Trainingen aan groepen van 5-50 personen over persoonlijk leiderschap en in je kracht staan. Hoe word ik bewust van mijn eigen gedrag en hoe word ik daardoor effectiever in mijn communicatie?
  • (Executive) coaching; individueel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en loopbaan en op niveau van teams om effectievere samenwerking te realiseren.
  • Training of coaching op maat; Ik bied maatwerk waarbij uw vraag helemaal centraal staat. We gaan samen in gesprek en gaan na wat u of uw organisatie nodig heeft. Zie onder andere de referenties onder het tabblad Over Mark.
  • Ik ben inzetbaar als lid of voorzitter van Plaatsings- of selectiecommissies.
  • Ook ben ik, als daar ruimte voor is, beschikbaar voor interim-opdrachten. Opdrachten die goed bij mij passen en waar ik veel kan toevoegen liggen in het verlengde van bruggen bouwen. Denk aan overlegsituaties tussen directies en medewerkers, bestuur en vakbonden etc.

Voor wie?

Van Directie tot werkvloer. Ik wil graag iedereen ondersteunen die daar behoefte aan heeft. Executive coaching tot en met de medewerker van de postkamer.

Ervaring en referenties

Onder het kopje “Over Mark” zijn de ervaringen en referenties opgenomen.